LIONS CLUB UDAYPUR

Club Slogan

Establish Date :

PST

Oindrilla Rajaraw Ghosh

President

MJF MJF Raghunath Saha

Secretary

Goutam Roy Choudhury

Treasurer


Club Member

Joypal Kanti Saha

Bishnu Pada Bhowmik

MJF MJF Biplab Kumar Ghosh

Oindrilla Rajaraw Ghosh

Goutam Roy Choudhury

Nandan Banik

Shyamal Bhattacharjee

Chandan Bhowmik

Sanjeev Dhar

Sadhan Dhar

MJF MJF Raghunath Saha

Samar Krishna Saha

Tusar Kanti Roy

Shashanka - Saha

Arunabha Ghosh

Chitra - Ghosh

Sajal Bhattacharjee

Sanjib Saha

Sourindra Nath Goswami

Raja Saha

Samarendra Roy

Reba Chowdhury

Biplab Sen

Sima Ghosh

Gouri Saha

Anusuya Ghosh

Soma Rani Banik

Shikha Saha

Biswanath Saha

Raja Raw Ghosh

Laxman Das

Biswajit Banik

Jayanta Ghosh

Shyamal Kumar Saha

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR