LIONS CLUB GUWAHATI GLOBAL

Club Slogan

Establish Date :

PST

Basant Kumar Agarwal

President

Monika Buragohain

Secretary

Rajesh Kumar Sharma

Treasurer


Club Member

Sanjib Goswami

Pramod Garodia

Basant Kumar Agarwal

Manju Agarwal

Kanta Sarawgi

Kanta Agarwal

Sunita Jalan

Mahesh Kumar Sarawgi

Rumi Goswami

Jai Prakash Jalan

Kulbhushan Agarwal

Monika Buragohain

Rajesh Kumar Sharma

Abhijit Pal

Indrani Banarjee

Jagadindra Rai Choudhury

Jolly Ray Choudhury

Dibyendu Guha

Maliram Gupta

Dilip Harlalka

Nipu Moni Haloi

Asim Kumar Sinha

Ramesh Ranade

Utpal Sarma

Kasturi Guha

Jhorna Baruah

Sheela Singha

Archana Kalita Haloi

Sanjeev Garodia

Nikhil Singh

Nirmal Kumar Bhura

DISTRICT GOVERNOR

B S Rathod

Imme. Past District Governor

Seema Goenka - FVDG

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

PANKAJ KUMAR PODDAR

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR