LIONS CLUB KAILASHAHAR

Club Slogan

Establish Date :

PST

Palas De

President

Mr.Supriya Debroy

Secretary

Prantosh Roy

Treasurer


Club Member

Mr.Supriya Debroy

Amrit Kumar Bhattacharjee

Pranab Paul

Satyajit Paul

Debashish Tarafdar

Alak Kanti Dhar

Palas De

Biswajit Biswas

Sushanta Sinha

Anuraj Saha

Partha Kishore Banik

Tapan Kumar Chakraborty

Makhan Lal Das

Animesh Dev

Shubhendu Paul

Manilal Sinha

Jayanta Bikash Dhar

Srikanta Debroy

Mintu Choudhury

Sandip Pal

Dulan Dey

Arup Roy

Biju Jain

Biplab De

Liton Zaman

Barninee Bhowmik

Archana Paul

Prathiba Ghosh

Anindita Deb

Mukta Paul

Sudipta Chakma

Maya Ghosh Sarkar

Madhumita Dey

Parijat Biswas

Ashim Kumar Paul

Johnson V.S

Bimal Ghosh

Tulsidas Choudhury

Sumita Chaudhuri

Mahua Bhattacharjee

Tapas Kumar Sinha

Sukla Banik

Parul Ghosh

Debodatta Bhattacharjee

Malay Kanti Dhar

Sanjib Choudhuri

Prantosh Roy

Sudhangshu Sarkar

Er Bidhan Das

Samir Das

Sanjib Ghosh

Ashis Sinha

Bhaskar Dhar

Sanjoy Debroy

Dhruba Jyoti Dam

Arjun Das

Alpana Dhar

Ratna Das(biswas)

Subrata Choudhury

Debasish Nath

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR