LIONS CLUB BADARPUR GREATER

Club Slogan

Establish Date :

PST

Luthfur Rahaman

President

Saptorshi Dey

Secretary

Ratish Kumar Roy

Treasurer


Club Member

Manish Paul

Badal Chandra Paul

Santosh Tusnial

Swadesh Kumar Paul

Jai Shankar Giri

Rajesh Bajaj

Niaz Uddin

Nisha Agarwal

Bethika Dey

Santana Dutta

Indumati Ghosh

Samarjit Chakraborty

Abhay Kumar Jain

Khaliluddin Mazumder

Nazia Sultana Choudhury

Shirley Dias

Mousomi Paul

Dipankar Roy

Shyama Roy

Chapalendu Paul Choudhury

Biprojit Chakraborty

Chandan Kumar Dutta

Chiranmay Paul Choudhury

Pradipta Kumar Dey

Luthfur Rahaman

Shyamlal Tusnial

Sujit Kar

Gurunandan Ghosh

Saptorshi Dey

Ratish Kumar Roy

Anam Uddin

Swapan Kumar Das

Anup Chand Daftary

Anupam Ghosh

Mukesh Kumar Agarwal

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR