LEO CLUB GUWAHATI UMANG

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Suryaprateek Siotia

Devesh Saraogi

Saurabh Jain

Akshay Choudhary

Nihal Agarwal

Amrit Rathi

Yash Bidawatka

Shatabdi Ray Choudhury

Mohit Jain

Ridhi jain

Hardik Jalan

Pratik Agarwal

Jasmine Jain

Pratik Jain

Mohit Kumar Jain

Devika Goenka

Khushbu Chamaria

Sejal jain

Mudit Dugar

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR