LIONS CLUB AGARTALA CITY

Club Slogan

Establish Date :

PST

Ajoy Kumar Saha

President

Sujit Kumar Saha

Secretary

Pankaj Datta

Treasurer


Club Member

John Bhattacharjee

Dilip Barman

Sukharesh Bhattacharya

Khokan Chowdhury

Asok Ranjan Chaudhuri

Amit Basak

Ranadhir Deb

Bhajan Kumar Saha

Sujit Kumar Saha

Pradip Saha

Ajoy Kumar Saha

Biswanath Das

Sankar Roy

Kamal Roy

Prabir Saha

Tapas Chakraborty

Sanjoy Banik

Barun Kumar Roy

Shekhar Saha

Pankaj Datta

Subrata Chakraborty

Rajesh Debnath

Dilip Saha

Sanjit Chowdhury

Pijush Banik

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR