LIONS CLUB MORIGAON

Club Slogan

Establish Date :

PST

Madhab Chandra Sarmah

President

Pranab Das

Secretary

Badal Dey

Treasurer


Club Member

Subrata Das

Anil Jain

Shiv Ratan Moheswari

Madhu Mudak

Indra Chand Mundra

Dilip Paul

Kamal Deka

Bimal Dutta

Bani Baruah

Nipun Borah

Pankaj Kumar Roy

Dipti Divi

Pramila Devi

Lila Borthakur

Imdad Hussain

Kishor Kandali

Vijay Buccha

Raju Dey

Rina Devi

Kabita Sarmah

Pranab Das

Ruma Paul

Hansraj Bucha

Sanjay Gohain

Niren Bora

Amiya Kr Mahanta

Jonjonali Baruah

Sahanlal Bucha

Kanhailal Rathi

Sushila Devi

Prafulla Deka

Rina Deka

Homan Nath

Sishir Kumar Sarmah

Dimbeswar Sarmah

Badal Dey

Bachu Ranjan Paul

Madhab Chandra Sarmah

Raju Kundu

Nakul Boruah

Tuleswar Nath

Liton Patwary

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR