LIONS CLUB AGARTALA GREEN

Club Slogan

Establish Date :

PST

Dibyajyoti Bhattacharjee

Secretary

Arnab Naha

Treasurer


Club Member

Dibyajyoti Bhattacharjee

Arnab Naha

Rupak Das

Ramkrishna Nag

Bivas Saha

Dwaipayan Choudhury

Rafi Baidya

Srikanta Chakraborty

Dipankar Debbarma

Kishore Debnath

Nantu Roy

Deep Debnath

Chayan Das

Priyanka Paul Chowdhury

Abhishek Bhattacharya

Hemant Kumar Garg

Ca Saikat Datta

Shyam Nandan Kishore

Santanu Chakraborty

Saurav Choudhury

Bipasha Roy

Novonil Das

Anindita Mallik

Narayan Paul

Tanu Shree

Basudeb Roy

Avisek Chakraborty

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR