LEO CLUB GUWAHATI ELITE

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Tanuj Jallan

Megha Jalan

Pratik Agarwal

Prateek Das

Ashim Majumder

Shuvankar Dey

Sai Charan

Sidhant Barjatiya

Karishma Beria

Abhinav Sharma

Pooja Agarwala

Muskan Gupta

Bishal Handique

Nipun More

Ruchika Khaitan

Shailesh Jalan

Lava Gupta

Pratiksha Saraf

Priyank Choudhary

Sarwootam Sadani

Abhishek Sen

Muskan Keshan Agarwal

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR