LEO CLUB GUWAHATI ELITE

Club Slogan

Establish Date :14-10-2020

PST

Pratik Agarwal

President

Prateek Das

Secretary

Abhinav Sharma

Treasurer


Club Member

Tanuj Jallan

Megha Jalan

Pratik Agarwal

Prateek Das

Sai Charan

Abhinav Sharma

Pooja Agarwala

Muskan Gupta

Nipun More

Pratiksha Saraf

Muskan Keshan Agarwal

Sahil Jain

Pratik Agarwal

Rithik Bajaj

Nikhil Agarwal

Subhash Sharma

Tulsi Agarwal

Hrishikesh Saraf

Damini Agarwala

Anjali Jha

Mohit Goyal

Kumkum Mittal

Gaurav Killa

Siddhant Jain

Dimple Saraf

Somyadip Chakraborty

Rishabh Sharma

Abhay Agarwal

Kunal Jain

Nirmal Kumar Bhura

DISTRICT GOVERNOR

B S Rathod

Imme. Past District Governor

Seema Goenka - FVDG

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

PANKAJ KUMAR PODDAR

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR