LIONS CLUB GUWAHATI CARE

Club Slogan

Establish Date :

PST

Amit Agarwal

President

Sonam Harlalka

Secretary

Bineet Beria

Treasurer


Club Member

Bihari Lal Saraf

Bineet Beria

Nitisha Beria

Sonam Harlalka

Bikash Kakarania

Poonam Agarwal

Pradeep Gupta

Amit Agarwal

Gaurav Harlalka

Raj Kumar More

Madhu Lodha

Prava Devi More

Narendra Lodha

Manohar Bawri

Anchala Bawri

Manju Saraf

Suman Sood

Nisha Agarwal

Ashok Kr Soni

Ruchi Soni

Rashmi Bansal

Jyotika Soni

Anjana Kakarania

Savita Garodia

Richi Gupta

Sambhu Bharti

Anita Bharti

MJF Abhishek Soni

Navin Bansal

Rishabh Lodha

Antima Lodha

Vikash Kumar Goyal

Pinky Goyal

Amit Daga

Rashmi Daga

Kamal Agarwal

Rakhi Agarwal

Sandeep Bhagat

Subhangi Bhagat

Ranjit Kumar Das

Anjali Deka Das

Dip Bujarbaruah

Jaspreet Kaur

Swati Agarwal

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR