LEO CLUB GAUHATI GIRLS

Club Slogan

Establish Date :

PST


Club Member

Shilpa Mishra

Ruchi Kedia

Dr. Rikita Agarwal

Nitika Gupta

Priya Agarwala

Poonam Sureka

Latika Agarwalla

Ashwini Jain

Manisha Bajaj

Vaishali Lohia Goenka

Harshita Garg

Himani Goyal

Nehal Jain

Pooja Poddar

Avantika Jain

Khyati Jain

Anchal Kabra

Megha Sharma

Megha Chowdhury

Megha Kundalia

Aishwarya Surana

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR