LIONS CLUB KOKRAJHAR GREATER

Towards Better Service

Club Slogan

Establish Date :01-07-2021

PST

Mohit Nahata

President

Pranesh Debnath

Secretary

Dilip Sethia

Treasurer


Club Member

Dilip Sethia

Pranesh Debnath

Monalisa Sharma

Kamal Sogani

Amit Kasliwal Jain

Babulal Das

Bharat Thakur

Bhismeswar Talukdar

Bijoy Chouhan

Jay Prakash Lalani

Manik Daga

Krishan Mohanto

Madhab Karki

Bikash Subedy

Chandan Paul

Binoy Sarkar

Biplab Chanda

Chitra Bhowmick

Debojit Brahma

Digambar Sen Gupta

Kaushik Das

Jaya Das

Jitendra Kumar Das

Chinmoy Das

Zunikar Ali

Durabasha Mohan Roy

Madan Medhi

Dhananjoy Nath

Hari Shankar Thakur

Gautam Gowala

Priyanka Nahata

Babul Sarkar

Monoj Protim Saha

Rakesh Dey

Prahash Sharma

Sandip Dutta

Sanjay Tiwari

Shankar Sah

Sunil Kumar Anchalia

Surendra Kumar Sharma

Vivek Sharma

Sanjay Kumar Sharma

Rahul Sharma

Sanjoy Deb Roy

Uttam Biswas

Subhadeep Sen

Malay Kanti Shome

Rajendra Kumar

Sambhu Mandal

Padmanabha Debnath

Rumki Debnath

Vijay Bhura

Sumit Anchalia

Mohit Nahata

Raju Barman

Rupam Sarmah

Mala Karmakar Sil

Binay Agarwala

Rajak Sarkar

Dewark Sharma

Dipayan Narzary

Manoj Kumar Mazumdar

Vivek Pandey

Arup Ghosh

Bhupen Das

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR