LIONS CLUB SHILLONG

Club Slogan

Establish Date :

PST

Swastic Surana

Treasurer


Club Member

Hridesh Vaid

Ratanlal Sethia

Ashok Bajaj

J V Basaimwiot

Mahesh Chachan

Prabhu Choudhary

Devajyoti Dev Roy

Rajib Shankar Dey

Ashfaq Haque

Bishwa N Jhunjhunwala

Ranjana Jhunjhunwala

Mahesh Singh

Bimal Surana

Manohar Kishen Vaswani

A Nongkhlaw

Surajit Dkhar

Susanta Kumar Roy

Deepan Singh

Ajay Kumar Choudhury

Biswa Chandra Guruing Marbaniana

Manmeet Singh ranhotha

Amit Singh Ranhotra

Pawan Jasrasaria

Louis Pyngrope

Valentina Devi R.K

Radhika Deorah

Om Prakash Agarwala

Ramesh Kumar Jhunjhunwala

Usha Devi Jhunjhunwala

Neelam Chaudhury

Reshmi Devi Sethia

Sunita Chachan

Guneet Kaur Ranhotra

Sonam Surana

Kunj Bihari Ajmera

Swastic Surana

Arpit Agarwala

Arun Chandra Das

Kamal Kumar Jhunjhunwala

O P Agarwala

Gagan Deorah

Manisha Aggarwal

Akash Aggarwal

Vishal Goenka

Alok Jhunjhunwala

Renu Jhunjhunwala

Raj Kumar Jhunjhunwala

Nilesh Tibrewalla

Narmita Tibrewalla

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR