LIONS CLUB GUWAHATI ANMOL

Club Slogan

Establish Date :

PST

Barkha Agarwal PRESIDENT

President

Monika Gupta

Secretary

Ranju Agarwal

Treasurer


Club Member

Sanjay Agarwal

Vikas Jain

Pramila Keyal

Pramod Roongta

Mandip Madiya

Rajendra Singhal

Sabita Agarwal

Manshi Gupta

Prem Prakash Shah

Umesh Kumar Bajoria

Subhash Chandra Gupta

Syamsunder Sanganeria

Harsh Agarwal

Pawan Kumar Agarwal

Sunil Kumar Agarwal

Anil Bansal

Manvi Agarwal

Punam Agarwal

Rajesh Agrawal

Sunita Agrawal

Saroj Roongta

Ananya Madiya

Manju Singhal

Naveen Kumar Agrawal

Seema Agarwal

Madan Sha

Rajesh Gupta

Radhika Devi

Vidya Devi Shah

Kanta Bajoria

Monika Gupta

Tulsi Devi Sanganeria

Pooja Agarwal

Sunita Poddar

Rabi Choudhary

Ritu Choudhary

Ajay Kumar Agarwal

Nisha Agarwal

Sangeeta Agarwal

Rima Bansal

Ritu Poddar

Santosh Agarwal

Navin Poddar

PANKAJ KUMAR PODDAR

Jitendra Agarwal

Pankaj Agarwal

Ganesh Sharma

Ranju Agarwal

Reena Jain

Binod Keyal

Bijay Agarwal

Rajesh Agarwal

Radha Agarwal

Pawan Agarwal

Barkha Agarwal PRESIDENT

Tarali Devi

Rajesh Kumar Agarwal

Neha Agarwal

Nirmal Kumar Bhura

DISTRICT GOVERNOR

B S Rathod

Imme. Past District Governor

Seema Goenka - FVDG

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

PANKAJ KUMAR PODDAR

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR