LIONS CLUB KARIMGANJ CENTURION

Club Slogan

Establish Date :

PST

Shashi Gang

President

Nirmal Kanti Acharjee

Secretary

Akash Bhura

Treasurer


Club Member

Uma Shankar Chakraborty

Manoj Kumar Gang

Raj Kumar Gangh

Ikbal Ahmed Choudhury

Chandan Nath

Sabita Nath

Prabir Das

Shipra Das

Soma Banik

Sweta Bhura

Joygopal Dutta

Chaitali Dutta

Rajdeep Roy

Moumita Roy

Hemlata Jain

Namita Bhattacharya

Babita Gangh

Kanta Gangh

Mallika Das

Majeda Khanam

Sharmista Paul

Shobha Bhura

Shanti Lalani

Parasmani Tater

Mousumi Banik

Surbhi Bhura

Shibnath Paul

Bijoy Laxmi Paul

Abdul Jalil

Rehana Sultana

Nirmal Kanti Acharjee

Piyali Acharjee

Krishnagopal Banik

Debosree Banik

Samar Debnath

Debasree Debnath

Debasish Dey

Arati Dey

Ananta Bijoy Bhattacharjee

Ashok Kumar Gangh

Kinkar Lal Paul

Kalyan Paul

Shashi Gang

Jaskaran Tater

Nirmal Banik

Nirmal Kumar Bhura

Suparna Paul

Akash Bhura

Vikash Bhura

Shanti Lal Lalani

Ajit Kumar Jain

Gautam Banik

Chinmoy Roy

Susmita Roy

Keshab Das

Mithu Das

Subhashish Deb

Suparna Dey Choudhury

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR