LIONS CLUB LALA

Club Slogan

Establish Date :

PST

Nurul Hussain Mazumder

President

Jishu Kumar Nath

Secretary


Club Member

Monowar Hussain Choudhury

Swapan Singha

Nurul Hussain Mazumder

Chinmoy Nath Mazumder

Ch Babaton Singha

Joynal Uddin Laskar

Matiur Rahman Laskar

Nishuti Mazumder

Susmita Mazumder

K. Surajit Singha

Kabir Uddind Mazumder

Sumona Das Bhattacharjee

Jishu Kumar Nath

Rahena Begum Choudhury

Amita Laisram

Mashud Karim Choudhury

Salem Mahmood Barlaskar

Rathindra Nath

Saumen Bhattacharjee

Jashim Uddin Mazarbhuiya

Kishor Kumar Yadav

Nurul Huda Choudhury

Dilip Kumar Kangshabanik

Nachiketa Nath

Ikbal Bahar Mazumder

Prakash Chand Surana

Abhishek Chakraborty

Binode Behari Sinha

Sunderi Sinha

N. Chawba Singha

S. Jayanta Singha

Nirmalendu Nath

Laxmi Surana

Homodipta Bhattacharjee

Nirmal Kumar Ranka

Anita Nath

Hifjur Rahman Laskar

Shyamal Goswami

Dr. S.mangan Sana Singha

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR