LIONS CLUB DHUBRI

Club Slogan

Establish Date :

PST

Sanjay Kumar Sethia

President

Manoj Kumar Oswal

Secretary

Rohit Kr Tantia

Treasurer


Club Member

Pawan Kumar Agarwala

Ajit Kumar Das

Amlaesh Guha

Raja Ram Harlalka

Bishnu Pada Saha

Shree Gopal Saraf

Kanak Bhusan Sarkar

Amit Kanti Das

Partha Saha

Rajesh Kumar Choudhary

Ashesh Taru Paul

Bikash Kr Saraf

Sunil Kumar Jajodia

Kakali Saha

Chhaya Oswal

Ranu Harlalka

Urmila Harlalka

Dinesh Prasad Sah

Ankur Prasad

Madan Saha

Sanjay Kumar Sethia

Rohit Kr Tantia

Manoj Kumar Tater

Hament Oswal

Sanjay Kumar Chhaochharia

Manoj Kumar Oswal

Suresh Kumar Harlalka

Ashok Kumar Agarwala

B Bajaj

Bimal Oswal

Johari Mal Surana

Nitesh Patwari

Raj Kumar Agarwala

Dhruba Chakbarbortty

Manisha Chakbabortty

Dhrubajyoti Nath

Dhanindra Kumar Surana

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR