LIONS CLUB AGARTALA FEMINA

Club Slogan

Establish Date :

PST

Suparna Dey

President

Jayashree Some

Secretary

Payel Saha

Treasurer


Club Member

Ruma Saha

Ruchira Chatterjee

Bhaswati Sengupta Debnath

Sujata Deb

Rakhi Shill

Dipali Dhar

Pampa Saha

Suparna Dey

Sweta Saha

Shikha Banik

Rupasri Paul

Jayashree Some

Lipika Pal (Sarkar)

Sumita Dey Basak

Soma Baidya Dutta

Payel Saha

Purnima Debnath

Mithu Saha

Rubi Majumder

Sudeshna Bhattacharya

Debasree Patwary

Sanghati Deb

Rina Dutta Roy

Shrabani Laskar

Sanchita Malakar

Ayesha Saha Hirawat

Nibedita Chakraborty

Nidra Saha

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR