LIONS CLUB SILCHAR SCHOLARS

Club Slogan

Establish Date :

PST

Arijit Goswami

President

Biswajit Sinha

Treasurer


Club Member

Sony Nath

Ummey Rummana Barlaskar

Safwana Wahab Barlaskar

S M Firoj Laskar

Biswajit Sinha

Neetu Singha

Dipanjali Choudhury

Buddhadev Choudhury

Arijit Goswami

Madhumallika Choudhury

Aparna Bhattacharjee

Dipti Sen Ghosh

Satadal Bhattacharjee

Lipika Bhattacharjee

Pinaki Das

Soumitra Acharjee

Samrat Choudhury

Debajani Bhattcharjee

Aparupa Sinha

Kaberi Namasudra

Rahul Seal

Swapna Das

Shamim Ara Laskar

Mandira Bhattacharjee Deb

Anamika Chakraborty

Pallab Kanti Dey

Deepali Bhattacharjee

Kalpajyoti Bhattacharjee

Suprava Rajkumari Sinha

Sharmistha Paul Choudhury

Bijoyata Haldar

B S Rathod

DISTRICT GOVERNOR

Subhankar Sen

Imme. Past District Governor

Nirmal Kumar Bhura

1st VICE DISTRICT GOVERNOR

Seema Goenka

2nd VICE DISTRICT GOVERNOR